ESP-8266 Node MCU

[IoT] [03] Cài đặt Sming Framework for Ubuntu

Posted on

Do cài đặt trên MacOS gặp nhiều vấn đề nên chúng ta chuyển sang sử dụng Ubuntu cho nó thuận lợi! Link: https://github.com/SmingHub/Sming/wiki/Linux-Quickstart Một số lưu ý khi cài đặt: – Update OS trước khi chạy cmd. – Nếu chạy câu lệnh đầu tiên lỗi ở “libtool-bin” có thể chuyển thành “libtool” – Trước khi […]

ESP-8266 Node MCU

[IoT] [02] Cài đặt Sming Framework for Macbook

Posted on

Link: https://github.com/SmingHub/Sming Một số lỗi khi làm theo hướng dẫn: 1.