Algorithms

Segment Tree with Lazy update

Posted on

Bài toán Với bài toán cần thực hiện truy vấn get và update trên đoạn [a,b] liên tiếp. Ví dụ: Đường sắt liên vận Công ty đường sắt Byteotian quyết định giớithiệu tới khách hàng của họ một đường sắt liên vận giữa các thành phố. Đường liên vận chạy qua N thành phố đánh […]

Algorithms

Company

Posted on

Trong tập đoàn Big Soft của MSN, có một công ty nhỏ có nhiều người tài nhưng do giám đốc công ty đó là beo_chay_so đã xây dựng một hệ thống nhân sự rất phức tạp nên công ty không thể phát triển tốt được. Hệ thống nhân sự được bố trí như sau. Đứng […]

Algorithms

[Backtrack] Chọn vận động viên

Posted on

Kết quả thi đấu quốc gia của N vận động viên (đánh số từ 1 đến N) trên M môn (đánh số từ 1 đến M) được đánh giá bằng điểm (giá trị nguyên không âm). Với mỗi vận động viên ta biết điểm đánh giá trên từng môn của vận động viên ấy. Cần […]

Algorithms

[BFS-DFS] Divide and Conquer

Posted on

In a war game, you need to attack an archipelago contains N islands, each island has K enemies, and any island can go to each others by some brigdes were built between islands, when you attack an island, the enemies in anothers islands can go to this island to support it through some brigdes between […]

Algorithms

[BFS-DFS-Dijkstra] SERGRID – Grid

Posted on

http://www.spoj.com/problems/SERGRID/ ooooo oooo oooo ooooo oooooo oooo oooo ooooo ooooo ooooo oooo ooooo oooooo oooo ooooo oooo oooo ooooo oooooo oooo oooo ooooo ooooo ooooo oooo ooooo oooooo oooo ooooo ooooo oooo oooo ooooo oooooo oooo oooo ooooo ooooo ooooo oooo ooooo oooooo oooo ooooo ooooo oooo oooo ooooo oooooo oooo oooo ooooo ooooo ooooo […]

Algorithms

[DFS-BFS-Dijkstra] SHOP – Shopping

Posted on

http://www.spoj.com/problems/SHOP/ ooooo oooo oooo ooooo oooooo oooo oooo ooooo ooooo ooooo oooo ooooo oooooo oooo ooooo oooo oooo ooooo oooooo oooo oooo ooooo ooooo ooooo oooo ooooo oooooo oooo ooooo ooooo oooo oooo ooooo oooooo oooo oooo ooooo ooooo ooooo oooo ooooo oooooo oooo ooooo ooooo oooo oooo ooooo oooooo oooo oooo ooooo ooooo ooooo […]

Algorithms

[SPOJ][Backtrack] Easy modified sudoku

Posted on

Giống bài Sudoku nhưng nếu mà valid nhưng ko tim được giải pháp vẫn phải in ra NO! ooooo oooo oooo ooooo oooooo oooo oooo ooooo ooooo ooooo oooo ooooo oooooo oooo ooooo oooo oooo ooooo oooooo oooo oooo ooooo ooooo ooooo oooo ooooo oooooo oooo ooooo ooooo oooo oooo ooooo oooooo oooo oooo ooooo […]