Uncategorized

Làm sao để nhảy việc

Posted on

Dựa vào mục đích nhảy việc ta có thể phân ra nhảy việc làm 2 loại: [A] Nhảy việc nhưng vẫn giữ nguyên cái domain công việc (hướng chuyên sâu) của mình! [B] Nhảy việc để chuyển đổi domain công việc của mình! Ở [A] có thể có nhiều lý do như: Bạn làm ở […]

Uncategorized

[C|C++] Access Modifiers

Posted on

Hôm nay chúng ta ôn tập lại các access modifiers trong class C++! Có 3 loại access modifiers, chức năng của chúng như sau: Public: có thể access ở mọi nơi Protected: chỉ có thể access ở trong phạm vi của class và lớp con của nó Private: chỉ có thể access ở trong phạm […]

Uncategorized

[MFC] Thread in MFC

Posted on

Thread Trong môi trường của Microsoft Win32 với mỗi trương trình đang chạy sẽ tạo ra (constitute) một Process tương ứng, với mỗi một process lại có thể có một hoặc nhiều Thread. Một chương trình chỉ có một công việc và làm lần lượt từ đầu đến cuối thì nó chỉ cần thực hiện […]

Uncategorized

[BFS+Heap] Water among cubes

Posted on

On a rectangular mesh comprising n*m fields, n*m cuboids were put, one cuboid on each field. A base of each cuboid covers one field and its surface equals to one square inch. Cuboids on adjacent fields adhere one to another so close that there are no gaps between them. A heavy rain pelted on a construction so that in […]

Uncategorized

[BFS] Hội Chợ

Posted on

SoTong Bản đồ hội chợ là mộthình chữ nhật được chia thành lưới ô vuông đơn vị kích thước mxn. Mỗi ô tượng trưng chomột gian hàng. Đến thăm gian hàng (i, j) thì phải trả một số tiền là aij­. Những cửa vào hội chợđược đặt ở những gian hàng nằm trên biên trái, […]

Uncategorized

Nhaỷ lò cò

Posted on

SoTong Nhảy lò cò là trò chơi dân gian của Việt Nam. Người trên hành tinh X cũng rất thích trò chơi này và họ đã cải biên trò chơi này như sau: Trên mặt phẳng vẽ n vòng tròn được đánh số từ 1 đến n. Tại vòng tròn i người ta điền số […]